Monopol

Monopol är ett sällskapsspel som kom ut redan 1935 och är lika älskat idag!

Spelplanen består av 40 rutor som består av olika slags företag eller tomter. Man blandar mellan statliga verk, stationer och tomter. Så klart kan brädet har andra slags rutor i nya varianter såsom Monopol Star Wars och liknande.

Monopol ska vara en förenkling av ekonomiska verksamheter där man tävlar i handel och att hyra samt måste betala hyra för tomter.

Vi i Sverige anammade spelet väldigt tidigt. Redan 1937 fanns det att köpa på svensk mark och på svensk text. Man ändrade även valutan från amerikansk dollar till den svenska kronan.

Det finns även en svensk version som kom ut 2008 då man istället handlar med svenska städer. Allmänheten fick rösta om vilka städer som skulle vara med och de 20 som hade fått flest röster fick komma med i spelet. Man döpte det till Monopol National.